Boru Direnci

Evlerimizde kullandığımız sıcak ve soğuk su borular yoluyla pompalanır. Bir şehirdeki su, geniş boru şebekeleri tarafından dağıtılır. Petrol ve doğal gaz, yüzlerce kilometre uzunlukta boru hatları ile iletilir. Kan vücudumuzda arterler ve damarlar tarafından taşınır. Bir motordaki soğutma suyu hortumlarla radyatördeki borulara akarken soğutulduğu yere taşınır. Hidrolik alan ısıtma sistemindeki termal enerji kazandaki sirkülasyon suyuna aktarılır ve daha sonra borularla istenilen yerlere nakledilir.

Sıvı Akışı

Sıvı bir yüzeyden veya bir kanaldan geçmeye zorlanır. Dahili ve harici akışlar çok farklı özellikler gösterir. Bu bölümde, kanalın sıvı ile tamamen dolu olduğu ve akışın olduğu iç akışı boru rezistans sistemiyle ele alacağız.

Esas olarak akış bir basınç farkı tarafından yönlendirilir. Borunun sıvı tarafından kısmen doldurulduğu açık kanal akışı, bir sulama kanalında olduğu gibi katı yüzeylerle kısmen sınırlıdır ve
akış sadece yerçekimi tarafından yönlendirilir.

Boyutsuz Reynolds Sayısı ve Fiziksel Önemi

Boru veya kanallardan sıvı veya gaz akışı genellikle ısıtma ve soğutma uygulamaları ve sıvı dağıtım şebekelerini kapsar. Bu tür uygulamalardaki sıvı genellikle bir akış bölümünden bir fan veya pompa ile akmaya zorlanır. Borulardan ve kanallardan akış sırasında doğrudan basınç düşüşü ve boru rezistans kuveti ile ilgili olan sürtünmeye özellikle dikkat eder. Basınç daha sonra pompalama gücü gereksinimini belirlemek için kullanılır.

Tipik boru sistemi, birbirine bağlı farklı çaplarda borular içerir. Sıvıyı yönlendirmek için çeşitli bağlantı parçaları veya dirsekler, akışı kontrol etmek için valfler kullanılır. Sıvıyı boru rezistans kuvetinden kurtarıp basınçlandırmak için pompalar devreye girer. Boru, kanal ve boru terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır.

Akış Bölümleri

Genel olarak, dairesel kesitli akış kesitleri belirtilir. Küçük çaplı borular genellikle tüpler olarak adlandırılır. Bu belirsizlik göz önüne alındığında, daha açıklayıcı ifadeler kullanır (dairesel boru veya dikdörtgen gibi) kanal). Gerektiğinde yanlış anlamaları önlemek için.

Muhtemelen özellikle sıvıların, dairesel borularda taşındığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni dairesel kesitli boru rezistans gücü iç ve dış arasındaki büyük basınç farklılıklarına dayanabilir. Önemli bir bozulma yaşamazlar. Dairesel olmayan borular genellikle binaların ısıtma ve soğutma sistemleri gibi uygulamalarda kullanılır. Basınç farkının nispeten küçük olduğu yerlerde, imalat ve kurulum maliyetleri daha düşüktür ve kanallar için kullanılabilir alan sınırlıdır.

Akışkan Akışı Teorisi

Oldukça iyi anlaşılmış olmasına rağmen, teorik çözümler sadece dairesel bir borudaki tam gelişmiş laminer akış gibi birkaç basit durum için elde edilir. Bu nedenle, çoğu akışkan akış problemi için deneysel sonuçlara ve ampirik ilişkilere güvenmeliyiz.

Kapalı Biçimli Analitik Çözümler

Deneysel sonuçların dikkatle kontrol edilen laboratuvar koşullarında elde edilir ve sistemleri birbirine benzer. Sonuçları görmek için çok naif olmamalıyız ki kesin olarak elde edilebilsin. Bu bölümdeki ilişkiler kullanılarak hesaplanan sürtünme faktörlerinde yüzde 10 (veya daha fazla) bir hata isisna olarak kabul edilir. Bir borudaki sıvı hızı, yüzeydeki sıfırdan dolayı değişir.

Boru rezistans ilişkisi sebebiyle merkezinde kaymaz durum maksimuma çıkar. Sıvı akışında,
sabit kalan ortalama bir hız Vavg ile çalışmak uygun borunun kesit alanı sabit olduğunda sıkıştırılamaz akış sağlanır. Isıtma ve soğutma uygulamalarındaki ortalama hız sıcaklık ile yoğunluktaki değişiklikler nedeniyle biraz değişebilir. Ancak, pratikte, sıvı özelliklerini ortalama sıcaklıkta ve onlara sabit gibi davranır. Sabit özelliklerle çalışmanın rahatlığı, genellikle doğruluktaki küçük kaybı haklılaştırmaktan daha fazlasıdır.

Ayrıca, bir borudaki sıvı parçacıkları arasındaki sürtünme hafif bir mekanik enerjinin duyarlı termal enerjiye dönüştürülmesinin bir sonucu olarak sıvı sıcaklığındaki artışı doğurur. Ancak sürtünme nedeniyle bu sıcaklık artışı ve ısıtma genellikle hesaplamalarda dikkate alınması gereken çok küçük bir ayrınıdır. Bu sebeple dikkate alınmaz.

Boru Rezistans için https://www.rezistansmarket.com/boru-rezistanslar tıklayın.

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir